MINIMÁLNÍ ODBĚR
JE 50 KS MAGNETEK OD JEDNOHO DRUHU
- 1000 KČ

DOPORUČENÁ PRODEJNÍ CENA
DMZNÁMKY JE 35 Kč


Uvedené ceny jsou velkoobchodní pro firmy a organizace.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK

Každá objednávka, kterou zákazník potvrdí, je považována za závaznou v celém rozsahu. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři

Zákazník nemá možnost sám objednávku stornovat - tuto akci provádí pouze provozovatel (obvykle po dohodě se zákazníkem, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu)

Pokud zákazník opakovaně stornuje z jakéhokoliv důvodu svou objednávku nebo její část, vyhrazuje si provozovatel možnost tohoto zákazníka nadále neobsluhovat (po předchozím upozornění)

ZÁVAZKY PROVOZOVATELE

Provozovatel se zavazuje:

Nabízet zboží, které je v souladu s normami a hygienickými předpisy platnými na území ČR.

Zboží, které je se zbožím popsaným a zobrazeným v elektronickém katalogu ve shodě v maximální možné míře (může dojít ke drobnému zkreslení barev úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou apod.)

Dále se provozovatel zavazuje, že:

Bude ke každé objednávce přistupovat s maximální pečlivostí a zodpovědností

Bude zákazníka informovat elektronickou poštou o přijetí objednávky a o její expedici

Bude uveřejňovat konečné ceny, které zákazník zaplatí za zboží a za dopravu

Bude chránit osobní údaje zákazníka

Ochrana osobních údajů:

Od zákazníka fyzické osoby provozovatel při nákupu požaduje tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k identifikaci zákazníka, ke komunikaci s ním, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování platby za zboží. Pokud je zákazníkem firma, je navíc požadována adresa fakturační, IČ a DIČ.

Osobní údaje zákazníka bude provozovatel chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a bude je využívat pouze k vyřízení objednávky. Toto ustanovení zůstává v platnosti i v případě ukončení činnosti provozovatele elektronického obchodu. Používáním internetového obchodu stramanda.cz zákazník souhlasí se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasí s výše uvedenými pravidly.

REKLAMACE

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní provozovatel zákazníkovi během 14 dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit - zboží však musí zákazník odeslat doporučeně na adresu sídla provozovatele, kompletní, nepoškozené a v limitu 14 dnů.

Za vrácené zboží vracíme peníze pouze za cenu výrobků nikoli za poštovné.

Zboží nelze vracet na dobírku - jakékoliv takto vrácené zboží nebude provozovatel přijímat.

Vracené zboží však musí být v zcela původním stavu.

Zákazník je před zasláním zboží na adresu provozovatele povinen provozovatele na tuto skutečnost předem písemně e-mailem upozornit a musí definovat, které konkrétní zboží bude vracet - jakékoliv neoznámené zásilky nebude provozovatel přijímat

ADRESA PRO PŘÍJEM VRÁCENÉHO ZBOŽÍ:

Dana Havlíková
Nám. Míru 461, Slavonice 378 81

Náklady spojené s reklamací vždy hradí zákazník

Zákazník rovněž sdělí provozovateli následné finanční vypořádání:

pokud si zákazník bude přát vrátit peníze za reklamované zboží na účet, přiloží k zásilce číslo bankovního účtu. Provozovatel následně nejpozději do 10ti dnů převede finanční částku  za vrácené zboží na uvedený účet

U stálých zákazníků je možnost vyúčtovat peníze zápočtem. Na přání bude částka za vrácené zboží odečtena ze zboží nově objednaného.

 

Provozovatel si vyhrazuje možnost ukončit se zákazníkem obchodní vztahy a v budoucnu zákazníka neobsluhovat (po předchozím upozornění) v případě, že prodávající vyhodnotí jednání zákazníka při nákupech a reklamacích jako spekulativní

V souladu se zákonem nelze uplatňovat reklamace na použité zboží po uplynutí 14-ti denní lhůty na vrácení zboží.